OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do komunikatu Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Pile z dnia 21.10.2020 r. o pojawieniu się koronawirusa na plebanii, prosimy o modlitwę w intencji Księdza Proboszcza, który przebywa na kwarantannie. Jednocześnie informujemy, iż porządek Mszy Świętych i nabożeństw nie ulega zmianie.

Duszpasterze NMP Wspomożenia Wiernych w Pile

BOŻE CIAŁO inne niż zwykle


Obchody liturgiczne wielu świąt są w tym roku przeżywane specyficznie. Nie inaczej było w przypadku Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Przy zachowaniu ograniczeń związanych z koronawirusem odbyła się w naszej Parafii tradycyjna procesja – ale jedynie wokół kościoła. Wyruszyła po Mszy świętej o godz. 15.00. Czytaj dalej

TRWAJMY NA MODLITWIE CZEKAJĄC NA DUCHA ŚWIĘTEGO

W sobotni wieczór – 30 maja – zapraszamy na CZUWANIE MODLITEWNE WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00. Będzie to szczególna modlitwa o ożywienie duchowe nas samych, małżeństw, rodzin, wspólnot duszpasterskich, parafii, Kościoła. Będziemy uwielbiać Ducha Świętego, przywoływać Go i prosić  w myśl słów psalmu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Pomoże nam w tym schola dziecięca poprzez specjalnie przygotowane śpiewy modlitewne. Czuwanie będzie trwać do około godz. 21..30. Będzie możliwość indywidualnych modlitw wstawienniczych w trakcie lub po czuwaniu. Trwajmy jednomyślnie na modlitwie jak Apostołowie – z Maryją Wspomożycielką w naszym kościele – parafialnym Wieczerniku.

KLERYK MARIUSZ PRZYJMIE ŚWIĘCENIA DIAKONATU!

Dzielimy się radością, która jest udziałem całej Parafii, że Kleryk Mariusz Wolender pochodzący z naszej wspólnoty, przyjmie Święcenia Diakonatu, których udzieli Ks. Biskup Krzysztof Zadarko w najbliższą sobotę (6 czerwca) o godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Kołobrzegu. W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu Kleryka Mariusza, który teraz wraz innymi kandydatami przygotowuje się do święceń poprzez rekolekcje.

ODPUST: „MARYJA JEST PO NASZEJ STRONIE”

Tegoroczne świętowanie Odpustu Parafialnego Matki Bożej Wspomożenia Wiernych było pod wieloma względami inne – jak zresztą wiele dotychczasowych tegorocznych obchodów. Odpustowy dla naszej wspólnoty parafialnej dzień 24 maja wypadł w Niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a także w czasie wciąż panujących mimo wszystko restrykcji pandemicznych. Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Uroczystości w naszym kościele, potrafił jednak ukazać nam tę całą złożoną rzeczywistość tak, jak widzi ją Bóg… Czytaj dalej

NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO – DAMY RADĘ!

W tym roku już dwunasty raz odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu po raz czwarty będzie towarzyszyło Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Dzięki dostępnym obecnie sposobom, możemy (i powinniśmy) jak najbardziej przeżywać ten czas TAKŻE W NASZYCH DOMACH, które w rodzinnym gronie są przecież wspólnotami Kościoła. Z całą pewnością trwający już od kilku tygodni czas epidemii jest dla wielu katolików w Polsce czasem głodu Eucharystii, ale i wyjątkowo gorliwego szukania Boga w Jego słowie. Czytaj dalej

Z POWROTEM MOŻEMY BYĆ RAZEM

Po złagodzeniu obostrzeń zachęcamy do uczestnictwa we Mszach świętych w naszej Parafii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Polskiego Rządu i zarządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza na terenie naszej Diecezji zostają wprowadzone następujące postanowienia, które przypominamy poniżej. Czytaj dalej

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ (W CZASIE ZARAZY)! ALLELUJA!

Ktoś powiedział, że tegoroczne Triduum przejdzie do historii. I słusznie. Nie wiemy, czy jeszcze takie się powtórzy. Oby nie. W każdym razie wydarzenia Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej uświadamiają nam, że Chrystus rzeczywiście jest Zwycięzcą śmierci piekła i szatana – także w naszej Parafii. Mimo (a może właśnie dlatego) trwającej zarazy, liturgia w naszej świątyni była wyjątkowa. Czytaj dalej