Ruch Światło – Życie nie jest żadną organizacją, ponieważ jak sama nazwa wskazuje jest to Ruch. Członkowie tego ruchu nie posiadają żadnych legitymacji, nie istnieje też żadna lista członków. W tym ruchu są ludzie mniej lub bardziej w niego zaangażowani.

Wszystko zaczęło się za sprawą ks. Franciszka Blachnickiego, kapłana diecezji katowickiej. Zabrał on grupę ministrantów ze swojej parafii na piętnastodniowe rekolekcje do małej miejscowości Bibiela k/Tarnowa, było to latem 1954r. Po niedługim czasie, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. Franciszka, Ruch rozprzestrzenił się na różne stany Wspólnoty Kościoła: dzieci, młodzież szkolna i pracującą, studentów, rodziny, kleryków i kapłanów. Główną siedzibą Ruchu stało się Krościenko, w którym są także złożone szczątki założyciela ks. Franciszka Blachnickiego. Nazwę Ruchu ustalono w 1976 roku na Pierwszej Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych. Następnie przyszedł stan wojenny. Wtedy też ks. Franciszek znalazł się z granicą, tam też 27 lutego 1987 roku zmarł. Ruch rozprzestrzeniał się bardzo szybko, działał nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, szczególnie w Słowacji. Dzisiaj możemy także wspomnieć o Ruchu Światło – Życie w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA. Ruch stawia tam pierwsze kroki, ale z każdym rokiem jest coraz więcej uczestników.

Cel Ruchu Światło – Życie to doprowadzenie każdego uczestnika do spotkania z Chrystusem w grupie podobnych sobie osób, o odnalezienia swego miejsca w Kościele, w parafii, do dojrzałego Chrześcijaństwa. Po całej formacji każdy z uczestników wybiera sobie diakonię, aby w niej pełnić posługę. W Ruchu można wyróżnić takie diakonie jak: liturgiczna, służby, muzyczna, ewangeliczna, modlitwy, wyzwolenia, charytatywna, słowa, komunikacji społecznej…

W naszej parafii Ruch Światło – Życie zaistniał w 1978 roku. Przyjął nazwę EXODUS. Pierwszymi księżmi, którzy zajęli się dziećmi i młodzieżą byli księża salezjanie. Moderatorami Oazy byli kolejno: ks. Stanisław Salomonowicz, ks. Jan Romanowicz i ks. Stanisław Ługowski. Po księżach salezjanach naszą parafię objęli księża z diecezji gorzowskiej. Moderatorami Oazy byli wtedy: ks. Rafał Zięciak (pełnił on także funkcję moderatora diecezjalnego), ks. Piotr Grafowski, ks. Jerzy Kordiak, ks. Jerzy Szakiel razem z siostrą Heleną ze zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego, ks. Jacek P. Makowiecki. Następne lata przyniosły nowe zmiany administracyjne. Nasza parafia należy do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Moderatorami Oazy są następujący księża: ks. Janusz Bujak, ks. Grzegorz Marciszewicz, ks. Arkadiusz Oslislok, ks. Mirosław Banasiak, ks. Jacek Zdoliński, ks. Arkadiusz Wasilewski i ks. Mariusz Kuropatnicki.
Przez te 30 lat uczestnicy oazy uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach takich jak: pomoc w domu opieki społecznej w Chodzieży, tworząc i wystawiając różne przedstawienia i spektakle, kolędując po naszym osiedlu i do chorych, animując Mszę Świętą pod względem liturgicznym jak i muzycznym, animując nabożeństwa. Przez wspólnotę Oazową przewinęło się setki osób, niektórzy z nich wybrali drogę kapłańską lub zakonną, a oni założyli rodziny i żyją wśród nas. Na dzień dzisiejszy Wspólnota Młodzieży Oazowej liczy ok. 30 osób, są to osby z naszego miast i okolic, a także z Jastrowia i Trzcianki. Są to osoby w różnym wieku: gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz studenckim. Choć widać znaczna różnicę wieku, to nie przeszkadza to nam w dogadywaniu się ze sobą.

W zależności od wieku przechodzimy roczną formację oazową, która jest podzielona na stopnie:

Dzieci Boże:
1 stopień (klasa 4 podstawówki),
2 stopień (klasa 5 podstawówki),
3 stopień (klasa 6 podstawówki)
Oaza Nowej Drogi:
1 stopień (klasa 1 gimnazjum),
2 stopień (klasa 2 gimnazjum),
3 stopień (klasa 3 gimnazjum)
Oaza Nowego Życia:
1 stopień (klasa 1 ponadgimnazjalna),
2 stopień (klasa 2 ponadgimnazjalna),
3 stopień (klasa 3 ponadgimnazjalna)

W czasie wakacji każdy z uczestników po rocznej formacji jedzie na rekolekcje, które są podsumowaniem własnej pracy rocznej.
Oaza młodzieżowa spotyka się raz w tygodniu w piątki, aby razem się modlić, bawić i poznawać się ze sobą. Natomiast każda grupa spotyka się osobno ze swoim animatorem (opiekun grupy), aby formować się i przygotowywać do wyjazdu na rekolekcje. Na koniec takie hasło:
„Podstawą życia każdego oazowicza powinna być jedność światła (czyli Chrystusa, Jego Słowa, Jego Ewangelii) i życia. Jedność tego, co wie, z tym, co czyni.”

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1265654