Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. (1250 KKK)
Rodzice chrześcijańscy powinni uznać, że taka praktyka odpowiada także ich roli opiekunów życia, powierzonej im przez Boga. (1251 KKK)
Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła; wyraźne jej świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe ,,domy" przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci. (1252 KKK)

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Bez niego nie można przyjąć innych sakramentów. Jest najważniejszy, bo bez niego nie można by  zbawionym. Chrzest obmywa nas z grzechu pierworodnego i gładzi wszystkie grzechy popełnione przed chrztem. Włącza nas do społeczności wierzących, czyli do wspólnoty Kościoła.

Oczekując narodzin dziecka, rodzice wybierają już imię patrona. Patron, to znaczy opiekun. Chrześcijańscy rodzice wybierają imię, któregoś ze świętych. Na chrzestnych wybierają takich ludzi, którzy będą dawać chrześniakowi przykład  wiary przez  świadectwo  życia, modlitwę  i opiekę  duchową, a w razie potrzeby zastąpić  rodziców.
Chrzestnym może zostać ochrzczony, który przyjął sakrament bierzmowania, nie ma przeszkód kanonicznych do przystępowania do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, wykazuje się prawdziwie godnym życiem chrześcijańskim potwierdzonym opinią swojego duszpasterza.

INFORMACJE:


TERMINY CHRZTÓW W ROKU 2017

Poza tymi terminami chrzest jest możliwy TYLKO Z UZASADNIONYCH POWAŻNYCH PRZYCZYN PO KONSULTACJI Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM

STYCZEŃ:

8.01. (niedziela) – g. 10.30 (Niedziela Chrztu Pańskiego)

22. 01. (niedziela) – g. 10.30

 

LUTY:

11.02. (sobota) – g. 18.00

26. 02. (niedziela) – g. 10.30

 

MARZEC:

11.03. (sobota) – g. 18.00

26. 03. (niedziela) – g. 10.30

 

KWIECIEŃ:

08.04. (sobota) – g. 18.00

16. 04. (WIELKANOC - niedziela) – g. 10.30

(NAUKA przed chrztem: 7.04. (piątek, g. 19.00)

 

MAJ:

6.05. (sobota) – g. 18.00

21.05. (niedziela) – g. 10.30

 

CZERWIEC:

10.06. (sobota) – g. 18.00

25.06. (niedziela) – g. 10.30

 

LIPIEC:

8.07. (sobota) – g. 18.00

23.07. (niedziela) – g. 10.30

 

SIERPIEŃ:

5. 08. (sobota) – g. 18.00

20. 08. (niedziela) – g. 10.30

 

WRZESIEŃ:

9. 09. (sobota) – g. 18.00

24. 09. (niedziela) – g. 10.30

 

PAŹDZIERNIK:

7. 10. (sobota) – g. 18.00

22. 10. (niedziela) – g. 10.30

 

LISTOPAD:

11. 11. (sobota) – g. 18.00

26. 11. (niedziela) – g. 10.30

 

GRUDZIEŃ:

9. 12. (sobota) – g. 18.00

25. 12. (niedziela) – g. 10.30

(NAUKA przed chrztem: 15.12. (piątek), g. 19.00)

 

Nauki przed chrztem odbywają się piątek przed planowanym chrztem o godz.19.00 w kaplicy pw. św. Maksymiliana


Do kancelarii parafialnej należy przygotować:


-  akt urodzenia dziecka z USC


-  podać dane osobowe i adresowe rodziców chrzestnych

- (jeśli chrzestni są spoza naszej parafii) zaświadczenia dla chrzestnych (z ich parafii - liczy się miejsce zamieszkania a nie zameldowania), że mogą być chrzestnymi (nie chodzi tu o zaświadczenie o bierzmowaniu czy ślubie!)


- fotografowanie lub filmowanie należy uzgodnić z kapłanem

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1265658