,,Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomtwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".(1601 KKK)

W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tą samą Krew Chrystusa, ,,tworzyli jedno ciało" w Chrystusie. (1621 KKK)

,,Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia winien być sam w sobie ważny, godny i owocny"; przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty. (1622 KKK)

Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie: ,,A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6). ,,Powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii przez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru". Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona i dopełniona przez jedność w Jezusie Chrystusie, udzieloną przez sakrament małżeństwa. Pogłębia się ona przez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii. (1644 KKK)

Małżeństwa udzielają sobie nawzajem mężczyzna i kobieta (ochrzczeni). Kapłan błogosławi małżonkom, a świadkowie wyrażają prawdę, że jest to społeczny sakrament Kościoła.
Małżonkowie, zawierając małżeństwo sakramentalne w Kościele, ślubują sobie miłość, która nigdy się nie kończy, przysięgają, tzn. wzywają Boga na świadka, że to co ślubują, jest prawdą. Dla wierzących ślub i przysięga są bardzo ważnymi aktami wiary.

Formalności w kancelarii parafialnej
Zapowiedzi są urzędowym zgłoszeniem Kościołowi o zamierzonym sakramencie małżeństwa.
Termin zawarcia małżeństwa można zarezerwować  znacznie wcześniej. Co najmniej 3 miesiące przed ślubem trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej!  
Trzeba przygotować:
- świadectwa chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy);
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
- jeśli będzie małżeństwo konkordatowe, ok. 2 miesięcy przed ślubem udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by dopełnić formalności cywilno-prawnych;
- znać imiona, nazwiska i adresy świadków;
- omówić kwestię muzyki na ślubie w kościele
- w sprawie dekoracji zgłosić się do sióstr;
Niech to wszystko pomoże Wam przygotować się i pięknie przeżyć sakrament małżeństwa, abyście byli szczęśliwi i mocni Duchem Bożym.

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1265657