Według Katechizmu Kościoła katolickiego:
"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją"
(KKK 1131).

1 Bierzmowanie
2 CHRZEST
3 Eucharystia
4 Kapłaństwo
5 Małżeństwo
6 Spowiedź
7 Namaszczenie Chorych
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1284245