Duszpasterze

PROBOSZCZ:

KS. PRAŁAT KANONIK STANISŁAW ORACZ – Prepozyt Kapituły Pilskiej (data święceń: 1983-05-29; w parafii od 1994-08-25): Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, Stowarzyszenie Wspomożycielka, Caritas, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Żywy Różaniec, Straż Honorowa NSPJ, przygotowanie dzieci i ich rodziców do Pierwszej Komunii świętej

WIKARIUSZE:

KS. ANDRZEJ PAWŁOWSKI (data święceń: 2006-05-20l w parafii od 2018-08-25): przygotowanie do bierzmowania, Duszpasterstwo Akademickie, Oaza Młodzieżowa, Oaza dzieci, Krąg Biblijny, Schola młodzieżowa, katecheta w SP6

KS. GRACJAN OSTROWSKI ( data święceń: 2014-05-24, w parafii od 2018-08-25): duszpasterstwo dzieci, Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola Dziecięca (duchowe towarzyszenie scholi), Apostolat Maryjny, Wspólnota Emmanuel, katecheta w SP nr 6

KS. DARIUSZ STACHULA (data święceń: 2000-05-27; w parafii od 2015-08-25)Wiara i światło, Odnowa w Duchu Świętym, Kościół Domowy (trzy Kręgi działające przy naszej parafii), administrowanie i aktualizacja internetowej strony parafialnej, redaktor naczelny czasopisma „Wspomożycielka”, katecheta w SP nr 7,

INNY KAPŁAN:

Ks. Kan. Władysław Deryng – Kapelan Kliniki „Ars Merdical” w Pile