Informacje organizacyjne dla kandydatów

Zanim skorzystasz z poniższych informacji, najpierw gorąco polecamy zapoznanie się z podstawową i ważną Refleksją na temat sakramentu bierzmowania

Według norm obowiązujących w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przygotowanie do tego sakramentu rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum  / w klasie siódmej szkoły podstawowej i trwa do końca klasy pierwszej ponadgimnazjalnej (trzy lata).

To na katolickich rodzicach spoczywa odpowiedzialność, za wychowanie religijne swoich dzieci. W związku z tym, w klasie drugiej gimnazjum / w klasie siódmej szkoły podstawowej, wraz ze swoim dzieckiem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu zgłoszenia go jako kandydata do bierzmowania. Czyniąc to wyrażają gotowość współdziałania z duszpasterzami w jego odpowiednim przygotowaniu.

Szczegółowych informacji odnośnie terminów i trybu zgłaszania kandydatury do bierzmowania udzielamy w Ogłoszeniach parafialnych.

Formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania polega na cyklicznych spotkaniach w ramach katechezy parafialnej w grupie większej lub mniejszej (kilkunastoosobowej) pod opieką animatora.

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

INFORMACJE O SPOTKANIACH

W sprawach bierzmowania zgłaszamy się do Ks. Andrzeja Pawłowskiego odpowiedzialnego za przygotowania.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH FORMACJĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Opiekunem młodzieży pragnącej rozpocząć przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019 będzie Ks. Andrzej Pawłowski

TUTAJ POBIERZ DEKLARACJĘ KANDYDATA DO BIERZMOWANIA