SPOTKANIE DRUGIE - STAN PARAFII I WSPÓLNOT

Podczas drugiego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego, które miało miejsce 21 września, poruszone zostały kwestie związane z rzeczywistym funkcjonowaniem Parafii i Wspólnot.

Na początku wszyscy modlili się do Ducha Świętego, prosząc o Jego obecność i pomoc podczas obrad synodalnych. Sekretarz  Parafialnego Zespołu Synodalnego – Pani Halina Łuś przedstawiła zarys i tematykę spotkania oraz przeczytała sprawozdanie z pierwszego zebrania. Następnie głos zabrał Ks. Proboszcz, który naświetlił uczestnikom Zespołu zmiany, które dokonały się na przestrzeni lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej i jak ona wygląda obecnie.  Spośród problemów, które w swoim przemówieniu poruszył proboszcz znalazła się anonimowość wielkomiejskiej parafii takiej jak nasza, a także padło pytanie: co zrobić, by przyciągnąć ludzi, młodzież, dzieci na niedzielną Mszę świętą. Nie zabrakło również spraw związanych z administrowaniem parafii i remontowaniem naszej świątyni i zaplecza, a także poruszana niejednokrotnie kwestia ogrzewania kościoła parafialnego. Ks. Proboszcz przedstawił konkretną ofertę rozwiązania tego ostatniego tematu, o czym pewnie niedługo usłyszymy.

Następnie głos zabrali liderzy poszczególnych wspólnot, by przedstawić ich działalność:

 

Odnowa w Duchu Świętym,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Emmanuel,

 

 

 

 

 

 

Ruch Światło - Życie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiara-Światło,


 

 

 

 

Wspólnoty Biblijnej,

 

 

 

 

 


Caritas Parafialna

 

 

 

 

 

 

 

 

Domowy Kościół

 

 

 

 

 

 

Służba Liturgiczna

 

 

 

 

 

Żywy Różaniec

 

 

 

 

 

 

Apostolat Maryjny


 

 

 

 

 

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

 

 

 

PIERWSZE SPOTKANIE - 11 maja 2017 r.

RUSZAJĄ PARAFIALNE ZESPOŁY SYNODALNE

Zgodnie z Zarządzeniem naszego Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka podczas Uroczystej Mszy świętej wotywnej o Duchu

Świętym 11 maja został powołany nasz Parafialny Zespół Synodalny. Mszy świętej przewodniczył Ks. Proboszcz, który po zakończonej liturgii wręczył członkom Zespołu pisemne Akty Powołania. Wskazał problemy duszpasterskie, z którymi boryka się Kościół w Polsce i w naszej diecezji. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Ks. Dariusz. Poniżej ją publikujemy wraz z listą osób powołanych do naszego Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie prac Parafialnego Zespołu Synodalnego

Drodzy Bracia w kapłaństwie, kochani Bracia i Siostry!

Mówi się, że w Kościele nie ma demokracji, że wiadomo, kto rządzi. Tymczasem takie wydarzenia jak Synod czy Sobór pokazują, że Kościół otwiera się na różnorodność, która ostatecznie wpisuje się w całość. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Tym właśnie Kościół jest doskonalszy od demokratycznych struktur państwowych, w których różnorodność partii tworzy podziały międzyludzkie, a prawdę próbuje się podporządkować większości parlamentarnej i społecznej, w której trudno czasem odnaleźć się jednostce. W Kościele natomiast jest diametralnie inaczej.

Kościół bowiem dobrze rozumie prawdę o różnorodności w jedności, którą wyraża dziecięca piosenka religijna: Bo nikt nie ma z nas, Tego co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. Zatem, aby wszystko mieć Potrzebujemy siebie razem. Bracie, Siostro, ręka w rękę razem idź. To nie jest komunistyczna i demokratyczna ideologia fałszywego braterstwa, ale zamieniona w działanie biblijna prawda: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Każdy chrześcijanin może i powinien wnieść coś konstruktywnego do wspólnoty Kościoła. Musi tego być bardzo świadomy nasz Biskup Edward, skoro w wywiadzie z 23 lutego został zapytany jakby prowokacyjnie: Synod to jednak też trochę ryzyko dla biskupa… A co, jeśli tam „na dole” boli co innego, niż wydaje się „na górze”? Biskup odpowiedział: Ale ja na to właśnie czekam, to chcę wiedzieć! Jestem gotowy uznać, że mogę się mylić, że może powinienem coś skorygować. Takie słowa mogą zrodzić się tylko w postawie pokory i świadomości, że Kościół nie jest własnością Biskupa czy proboszcza czy wikariusza. A pokora to stanięcie w prawdzie o sobie. Prawda natomiast to przestrzeń, w której człowiek zaczyna słuchać Ducha Świętego, ponieważ jest to Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, i świadczy o Prawdzie, którą jest Chrystus. Wobec tej Prawdy mamy być pokorni i Jej słuchać w powiewie Ducha, który niczym wiatr na nowo wyznaczy nam kierunek drogi Kościoła. I choć Synod porusza wiele problemów (przecież jest wiele komisji tematycznych), ale – jak powiedział Biskup Edward - zasadniczym problemem jest odpowiedź na pytanie, jak pomóc współczesnemu człowiekowi dojść do osobistego aktu wiary. Do tego momentu, w którym człowiek osobiście mówi: Jezu wierzę Tobie, ufam Tobie. Chrystus bowiem jest Właścicielem Kościoła i Jego Panem, jak pięknie ukazuje to Apokalipsa. To pytanie jak (?) jest obecnie przestrzenią zmagania się o istnienie Kościoła (także naszego lokalnego) na różnych płaszczyznach, np. problem przygotowania do małżeństwa, do bierzmowania, I Komunii św. To odnalezienie się także w świecie, który coraz bardziej zionie nienawiścią do Chrystusa, o czym zresztą nasz Pan mówił: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. W świetle tych słów, motywem nienawiści wcale nie są skandale Kościoła, rzekome bogactwa, czy nawet tak znienawidzony Ojciec Rydzyk. To są tylko wymówki świata, któremu tak naprawdę ostatecznie najbardziej uwiera Chrystus – ten Chrystus, który jest Prawdą znienawidzoną przez ducha kłamstwa, ducha tego świata. Coraz bardziej ulega mu popełniająca duchowe samobójstwo Europa. Ale tej nienawiści ulega już sporo katolików, którzy dali się zwieść duchowi tego świata. Ale – jak powiedział dziś do nas Jezus - to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu. Jezus nam to zapowiedział, abyśmy widząc nienawiść świata, mimo wszystko szli wbrew duchowi kłamstwa i głosili Słowo Prawdy, które stało się ciałem.

Jak to robić w wymiarze parafialnym? Już zaczęliśmy od modlitwy za diecezję, ale też oznacza to wsłuchiwanie się w to, co mówi Duch. Biskup Edward usłyszał głos Ducha w nauczaniu Franciszka, dlatego powiedział: Ojciec Święty w adhortacji „Evangelii gaudium” mówi o konieczności odejścia od wygodnego kryterium pasterskiego „bo tak było zawsze”. Często słyszę pytanie: „czy to, co do tej pory robiliśmy, czego się nauczyliśmy, jest złe?”. Nie, ale bywa, że już nie działa. Struktura parafialna musi funkcjonować w inny sposób. Nie da się dzisiaj głosić Ewangelii wyłącznie siłami księży, zakonników czy zakonnic. Trzeba wrócić do tego, co było fundamentalne w pierwotnym Kościele: przyjmujący chrzest uważał za oczywiste dzielenie się swoją wiarą z innymi. Dynamika tamtego Kościoła nie brała się z dużej liczby duchownych, ale z aktywności wszystkich jego członków według właściwych sobie charyzmatów.

Dlatego kochani Bracia i Siostry jesteście dziś zaproszeni, a może bardziej wezwani przez Ducha głosem Księdza Proboszcza do włączenia się w to dzieło. Tak! Przyjmijcie to jako wezwanie! W tym celu trzeba się nawrócić, czyli zmienić myślenie. Biskup Edward został spytany: Czyli synod ma być reformą myślenia o Kościele? I odpowiedział: W dużej mierze tak. Potrzeba nam nawrócenia. Ono zmienia także nasz sposób myślenia i widzenia. (…) Synod ma przecież obudzić jak najwięcej ludzi, uzmysłowić im, że to także ich Kościół i także na nich spoczywa odpowiedzialność za to, jaki on jest. To zakłada otwarte parafie, kancelarie, które nie są urzędami, żywe wspólnoty ruchów, stowarzyszeń, organizacji i żywe rodziny dające świadectwo życia chrześcijańskiego. Kochani i jeszcze jedno: musimy zmienić myślenie co do prawdy o nas, o Kościele, to znaczy: umieć się przyznać, że nie znamy się na wszystkim najlepiej, że mamy słabości, że możemy sami wiele zepsuć, bo jesteśmy grzesznikami. Dlatego potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, z pewnością również pomocy naszej Matki – Wspomożycielki Wiernych. Sam Papież Franciszek dał świadectwo wychodząc od faktu swojej grzeszności, gdy powiedział: Ja również przeżyłem dużo czasu bezużytecznie. W tamtym okresie moje życie nie było zbyt intensywne i bardzo bogate. Jestem takim samym grzesznikiem, jak każdy. Tylko że Bóg – dodał papież – sprawia, że robię coś, co jest widoczne. Lecz jakże często są ludzie, którzy czynią wiele dobra, ale tego nie widać. Chodzi o to, bym dał świadectwo spotkania z Jezusem, który jest moim Zbawicielem, moim Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Chodzi o to, bym w ten sposób pomógł innym się podnieść upadków na tym świecie do wyżyn nieba. Synod ma odpowiedzieć na pytanie: jak to zrobić w praktyce.

Propozycje osób do prac w Parafialnym Zespole Synodalnym:

Sekretarzem Parafialnego Zespołu Synodalnego została Halina Łuś.

1. apostolat Maryjny – Maria Adamska

2. Wspólnota Emmanuel - Marzenna Wydra

3. katecheci - Sylwia Chyła

4. apostolstwo dobrej śmierci – Grażyna Głodzik

5. Różaniec – Halina Kowal

6. Straż Honorowa NSP Jezusa – Ludwika Nowak

7. Wiara i Światło – Piotr Sadowski, Zdzisław Myszka

8. ministranci – Adam Pelczyk

9. rodzice ministrantów – Marcin i Elżbieta Andruszko ,

Maria Gutowska

10. krąg Biblijny – Ewelina Marszałek, Maria Markwitz; Bogdan Nawrocki

11. Odnowa - Danuta Rogowicz

12 Stowarzyszenie Wspomożycielka Halina Łuś

13. Kościół Domowy : Małgorzata i Grzegorz Woźniak oraz Joanna i Andrzej Zadrożni

14. Caritas - Ewa Przybylska,Halina Jóźwiak

15. Duszpasterstwo Akademickie – Marta Jaroszewicz

16. Oaza Młodzieżowa – Gerard Kaszczuk

 

Ponadto wyrazili gotowość wzięcia udziału w pracach Parafialnego Zespołu Synodalnego :

Alicja Misiak

Marcin Gil

Szymon Majda

Angela Przeciszowska

 

Biskup Edward Dajczak zalecił, aby w każdej parafii został powołany parafialny zespół synodalny, którego przewodniczącym będzie ksiądz proboszcz. Wskazał również, kto w pierwszym rzędzie powinien wejść w skład zespołu. Parafialne zespoły synodalne są podstawowymi ciałami konsultacyjnymi synodu.

W oparciu o wyniki ich prac komisje tematyczne – z jednej strony – wypracują diagnozę obecnej sytuacji duszpasterskiej w diecezji, a z drugiej – zaproponują możliwie najlepsze rozwiązania kwestii duszpasterskich i innych spraw poruszanych podczas synodu.

Właśnie dlatego do zadań parafialnych zespołów synodalnych należy w szczególności:

- formułowanie wniosków dotyczących organizacji życia religijnego w diecezji,

- refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez Sekretariat synodu na danym etapie prac synodalnych, która będzie podejmowana na podstawie konkretnych doświadczeń wspólnoty parafialnej i dokonywana także poprzez zbieranie opinii członków tej wspólnoty,

- modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło synodu oraz kształtowanie form tej modlitwy w parafii,

- promowanie synodu w parafii i informowanie o jego pracach.

TUTAJ ZARZĄDZENIE BISKUPA W SPRAWIE PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW SYNODALNYCH

Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny się odbywać regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych, i obejmować modlitwę, zapoznanie się z informacjami o aktualnym przebiegu synodu i obrady nad zagadnieniami przekazanymi przez Sekretariat synodu. Zadaniem sekretarza zespołu, wybranego przez jego członków na pierwszym zebraniu, będzie sporządzanie protokołu z każdego zebrania i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego przekazywanie go do Sekretariatu synodu, przed upływem miesiąca od zebrania.

Członkowie parafialnego zespołu synodalnego są w szczególny sposób zaproszeni do udziału w Mszach wotywnych o Duchu Świętym, które będą celebrowane w każdej parafii w drugie czwartki miesiąca. Na dalszych etapach synodu będą dla nich organizowane specjalne spotkania formacyjne i rekolekcje.

Wszystkie informacje dotyczące prac synodalnych znajdują się na stronie internetowej www.diecezjakoszalin.pl/synod, http://www.diecezjakoszalin.pl/do-pobrania a także na www.facebook.com/SynodKoszalin

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1284250