W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej Ks. Neoprezbiter Karol Świergosz sprawował w południe w naszym kościele Mszę Świętą Prymicyjną. Jednocześnie była ona Sumą Odpustową dla naszej wspólnoty parafialnej, której patronuje Najświętsza Maryja Panna – Wspomożycielka Wiernych. Na uroczystość przybyli m.in. kapłani naszego dekanatu, moderatorzy i profesorowie Seminarium Duchownego w Poznaniu (gdzie Ks. Neoprezbiter formował się do kapłaństwa).

 

 

Celebracja rozpoczęła się od błogosławieństwa, którego udzielili Ks. Prymicjantowi jego Rodzice oraz Ksiądz Proboszcz. W uroczystej procesji wszyscy przeszli do kościoła. Ks. Karol szedł w wieńcu niesionym przez dzieci. Po powitaniu przez przedstawicieli parafii i Ks. Proboszcza rozpoczął swoją pierwszą Mszę w naszym kościele.

W głoszonej przez siebie homilii Ks. Prymicjant odsłonił swoje wewnętrzne uczucia drżenia wobec największego cudu Eucharystii. Odtąd będzie sprawował to Misterium każdego dnia z Bożej łaski i miłości Boga, która wybrała Karola. Ks. Neoprezbiter sięgnął do swojej historii powołania. Na początku chciał być księdzem, ale potem odmienił swoje plany i poszedł na studia. Wcześniej w klasie maturalnej zakochał się. Studiował prawo w Poznaniu, chciał je przerwać, aby wstąpić seminarium, ale rodzice sprzeciwili się temu planowi. Zaangażował się w służenie w parafii, na terenie której mieszkał. Rozpoczął pracę w kancelarii prawnej, ale w czerwcu 2010 r. postanowił ostatecznie wstąpić do seminarium. Jako ksiądz pragnął, by ta pierwsza Eucharystia posiadała najpiękniejszą oprawę liturgiczną, ponieważ ma być ona znakiem miłości do Jezusa. Zaapelował do wiernych, by nie zwlekać ze spowiedzią, by zawsze być gotowym do przyjmowania Pana Jezusa w Komunii św. W liturgii nie wolno być biernym obserwatorem, ale angażować się sercem. Nie spóźniać się na liturgię. Spotkanie z Bogiem nie może ograniczać się jedynie do czasu Mszy, ale ma przenikać całe życie. Wzorem jest Maryja, która towarzyszyła Synowi cały czas. Nigdy nie próbowała zasłonić Sobą Jezusa, ale go adorowała.

 

Po liturgii eucharystycznej Ks. Neoprezbiter przewodniczył procesji odpustowej z Najświętszym Sakramentem. Przedstawiciele wspólnot parafialnych składali Ks. Karolowi serdeczne życzenia. Na zakończenie Ks. Prymicjant udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa na prawach papieskich, z którym związany jest odpust zupełny.

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1264043