Krzew gorejący

 

Kolejnym symbolem objawiającego się Boga jest krzew gorejący. Ale zanim wyjaśnimy jego znaczenie. Przypomnijmy sobie kontekst, okoliczności w jakich ów krzew się pojawił.

Tu trzeba nam przypomnieć sobie dzieje Józefa, jednego z dwunastu synów Jakuba, którego bracia sprzedali kupcom madjanickim. Józef będąc w trzynastoletniej niewoli w Egipcie, poproszony został o wyjaśnienie snów faraona. Sny dotyczyły lat urodzaju i nieurodzaju. Po ich wyjaśnieniu dostąpił zaszczytu bycia zarządcą posiadłości faraona. To Józef chcąc uratować naród od głodu buduje spichlerze, gromadzi zboże w latach urodzaju. Kiedy nieurodzaj sięga Palestyny bracia Józefa wędrują do Egiptu za żywnością, nie z własnej woli lecz przymuszeni sytuacją. Józef rozpoznaje ich,  przebacza im, sprowadza całą rodzinę do ziemi Goszen zielonej i urodzajnej. Po śmierci Józefa kolejny faraon zapomina o jego dobrodziejstwach wyświadczonych Egiptowi. Czyni naród izraelski narodem niewolniczym. Czterysta lat niewoli, upokorzeń, ciężkiej pracy, zabijania nakazem faraona nowonarodzonych chłopców izraelskich. W tym czasie Bóg nie zapomina o swoim ludzie, przygotowuje mu przyszłego przywódcę cudownie uratowanego od śmiercionośnego nakazu faraona. Wydobyty przez córkę faraona z wody-Mojżesz, zostaje  wychowany i wykształcony  w kulturze egipskiej co z pewnością przyda mu się w odpowiednim czasie. Życie Mojżesza jednak nie jest pozbawione trudności. Stając w obronie rodaka zadaje śmiertelny cios Egipcjaninowi,  dlatego musi uciekać przed faraonem. Zostaje pasterzem owiec u swego teścia Jetry. Uczy się tej roli , która nawiasem mówiąc była pogardzana przez Egipcjan. Bóg w przedziwny sposób wykorzystuje trudną sytuację Mojżesza, by w ten sposób przygotować go do roli pasterza swojego narodu. Objawi mu się

w krzewie gorejącym, krzewie, który płonął ale się nie spalał. Cóż to za krzew?  W naszych czasach różni znawcy wskazują różne krzewy, między innymi dyptam jesionolistny jako jedna z hipotez krzewu gorejącego, gdyż dyptam zawiera olejki eteryczne, które ulatniając się pod wpływem wysokiej temperatury zapalały się dając efekt płonącego krzewu. Byłoby to zjawisko naturalne – z jednej strony Prawodawcą tychże praw  jest sam Bóg, mógł więc posłużyć się nimi ale czy wówczas Mojżesz zwróciłby uwagę na to zjawisko ? Czy nie zinterpretowałby owego zjawiska w sposób zbyt naturalistyczny? Po cóż miałby podchodzić bliżej… ? Jednakże zaintrygowany nadzwyczajnością zjawiska podchodzi  by mu się przyjrzeć z bliska. Wtem słyszy głos objawiającego się Boga: Zdejmij sandały, ziemia na której stoisz jest święta. Innymi słowy przed Bogiem stań w pokorze, w prawdzie .

Bóg dając Mojżeszowi misje do wykonania jednocześnie przedstawia mu się:  Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jestem Bogiem żywych a nie umarłych – a przecież oni dawno już pomarli… Tak, ale ci którzy w Panu umierają,  żyją na wieki ! Mojżesz otrzymuje polecenie: idź wyprowadź mój naród z Egiptu z domu niewoli ! Egipt według Ojców Kościoła  w sensie duchowym oznacza  przestrzeń grzechu, oznacza  świat, człowieka  uwikłanego w grzech w różnorodne zniewolenia, pożądania cielesne – plagi egipskie, z których człowiek nie może uwolnić się o własnych siłach, dlatego Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby, widzimy to choćby w życiu Mojżesza, który z pewnością  sam nie napisałby sobie scenariusza  takiego życia, wydarzeń, które poprowadzą go do spotkania z Bogiem w krzewie gorejącym. Uwolnionego z Egiptu posyła do braci aby ich  stamtąd wyprowadził. Czyni  tak  przez  wieki.    Posyła  nam  patriarchów,  proroków,  postacie  biblijne, świętych, biskupów, kapłanów,  osoby  które mają  nam  ukazywać  drogi Pana. A w końcu nas samych, którzy dostępujemy  łaski uwolnienia, łaski nawrócenia. Najpełniej jednak Bóg przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa - Odwieczne Słowo, które w czasie stało się Ciałem. Zanim jednak to nastąpiło, upatrzył sobie Lilie między cierniem - Niepokalanie Poczętą, którą Ojcowie Kościoła nazywają Krzewem Gorejącym, bo nieustannie płonie miłością ku Swemu Stwórcy, Oblubienicę Ducha Świętego, Która z miłości i w miłości poczęła za sprawą Ducha Świętego, Tego, Który w Józefie uratował ludzkość od śmierci głodowej karmiąc nas swoim Słowem,  Ciałem i Krwią,  Który w Józefie, jednym z dwunastu synów Jakuba został sprzedany przez jednego z dwunastu apostołów, Tego, Który stał się nowym Mojżeszem wyprowadzającym ludzkość z niewoli grzechu

i śmierci do wolności dzieci Bożych.

 

s. Zofia

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Czytania
Liczba odwiedzin
Odsłon : 1264030